Thursday, July 30, 2009

BRᏋᎯTH ᏫԲ GᎯᏐᎯ

Genom att knäböja inför en dömande guds administratörer kan man kanske uppnå den absolution för att få träda in i himmelriket. Vattnet som används vid dop i kyrkan är till för att rena oss från en syndfull förorening mellan två föräldrar. Förlorade själar irrar omkring förlorade i de förvillande maktstrukturerna hos kyrka och religion, regeringar och samhällen byggda på folks skuldkänslor och skam inför den "Ursprunglige Skaparen".
Jag söker centrum. Själens säte. Därifrån mitt balanserade läge kommer jag att finna lugnet i kaos, framträdandet av ljus i mörker. Min galaktiska familj i livets teater. Vi måste centrera oss, vara i balans. Jag har lärt mig att egot hos den ouppväckte vilar aldrig. Känn Gaias revolutionskraft. Känn hennes virvlande frenesi. Vi går bortom sinnenas upplevelser och den tredimensionella medvetenhetens begränsningar. Känn kosmos intelligens och dess subtila mysterier i illusoriska, vackra rytmer. Se in i någon annans själsspegel och se där din egen existens. Jag blir knuffad ur mitt djupaste drömtillstånd. Kanske har du aldrig ens sökt, pågrund av att du alltid har sett med fysiska ögon och lyssnat till fel musik. Budskapen från andra dimensionens varelser är endast till för de som ifrågasätter och söker.

No comments: