Saturday, February 20, 2010


24 timmar om dygnet,
365 dagar om året.
Att slava under något som kallas tid.

Hypnotisk regression.
Puls och förväntningar.
Att exploatera ett minne.
Jaktens passion.
Att drunkna och dövas i strömvirvlar
från parallella världar.