Sunday, December 6, 2009

BᏝᏐᏕᏕ

Illusionens dimmor skyler vägen. Det är resan vi går till mötes, där den nya gryningen skriker åt oss att stå upp och inte längre sova. De undanhåller för oss koderna till det multidimensionella kosmiska biblioteket. Vi är nyfikna resande längs den sakta men säkert utvecklande spiralen. Att uppnå det femdimensionella medvetandet.

Saturday, December 5, 2009

Thursday, December 3, 2009

ᏝᎯPᏕᏌᏕ BᎯGᎯTᏋᏝᏝᏋ

Doft av skoningslös tidsförlust?
Oupphörliga ekon av totalt misslyckande?
Betydelselösa ansträngningar resulterade i fiasko?
Dekadenta, förutfattade meningar.
Jag slaktar en hälft och sparar guldet.
Inga hämningar, inga barriärer.
Fullständig avsmak kontra omätlig kärlek.
Barmhärtiga mig, å du beklagliga nonsens.